kajavivi@gmail.com   |   0836-2255180

ಪೊಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಪಟ್ಟಾಂಗ

ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ

ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

ವಿವಿಧ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Sl No. Document Name
1 Account Assistant Eligible candidates list View
2 Account Assistant Not Eligible candidates list View
3 Assisstant Registrar Eligible candidates list View
4 Assisstant Registrar Not Eligible candidates list View
5 Assistant Documentation Officer Eligible candidates list View
6 Assistant Documentation Officer Not Eligible candidates list View
7 Assistant Research Officer Eligible candidates list View
8 Assistant Research Officer Not Eligible candidates list View
9 Associate Documentation Officer Not Eligible candidates list View
10 Associate Research Officer Eligible candidates list View
11 Associate Research Officer Not Eligible candidates list View
12 Documentation Officer Not Eligible candidates list View
13 Driver Eligible candidates list View
14 Driver Not Eligible candidates list View
15 DTP Operator Eligible candidates list View
16 DTP Operator Not Eligible candidates list View
17 First Division Clerk Eligible candidates list View
18 First Division Clerk Not Eligible candidates list View
19 Group D Eligible candidates list View
20 Group D Not Eligible candidates list View
21 Second Division Clerk Eligible candidates list View
22 Second Division Clerk Not Eligible candidates list View
23 Senior Research Officer Eligible candidates list View
24 Senior Research Officer Not Eligible candidates list View
25 Superintendent Eligible candidates list View
26 Superintendent Not Eligible candidates list View
27 Technical Assistant Eligible candidates list View
28 Technical Assistant Not Eligible candidates list View