kajavivi@gmail.com   |   0836-2255180

ಪೊಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಪಟ್ಟಾಂಗ

ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ

ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

ವಿವಿಧ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ 371 ಜೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Sl No. Document Name
1 Assoc Prof-Rural & Tribal Business Management-371(J)- Not Eligible View
2 Asst Librarian-371(J)- Eligible View
3 Asst Librarian-371(J)- Not Eligible View
4 Asst Prof-Folk Arts 371(J)-Eligible View
5 Asst Prof-Folk Tourism- 371(J)- Not Eligible View
6 Asst Prof-Folk Tourism- 371(J)-Eligible View
7 Asst Prof-Rural & Tribal Business Management-371(J)- Eligible View
8 Professor-Folk Communication-371(J)- Not Eligible View