kajavivi@gmail.com   |   0836-2255180

ಪೊಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಪಟ್ಟಾಂಗ

ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ

ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವರಗಳು

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂ.ಎ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ 
ಜಾನಪದ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂ.ಎ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂಹವನ ವಿಭಾಗ ಎಂ.ಎ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
ಜನಪದ ಕಲೆ ಎಂ.ಎ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಎಂ.ಎ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
ಎಂ.ಬಿ.ಎ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ.

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

 ಇಂಗ್ಲೀಷ

ದೃಶ್ಯಕಲೆ

ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ

ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ

ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ