kajavivi@gmail.com   |   0836-2255180

ಪೊಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಪಟ್ಟಾಂಗ

ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ

ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

Sl No. Document Name View
1 2024- 25 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್. ಡಿ ಪದವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. Click here
2 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕುರಿತು. Click here
3 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು. Click here
4 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಹವರ್ತಿ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಜಾನಪದ ವಿಜ್ಞಾನ Click here
5 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಹವರ್ತಿ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ Click here
6 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಹವರ್ತಿ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ _ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ Click here
7 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಹವರ್ತಿ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ Click here
8 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಹವರ್ತಿ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_MBA-RTM Click here
9 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಹವರ್ತಿ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_MBA_TTM . Click here
10 2023-24 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ GEC/OEC ಪ್ರತಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು. Click here